วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Once Through Boilers) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อหลอด LED จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller air cooled) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)